Subsidie aanvragen

Meld een talent aan om in aanmerking te komen voor subsidie.

01
Neem Contact met ons op en meld het talent aan
02
Wij gaan samen met jou en het talent in gesprek
03
Wij hebben intern overleg over de mogelijkheden
04
JE hoort van ons of je in aanmerking komt voor subsidie

CRITERIA EN VOORWAARDEN VOOR AANVRAAG subsidie

Inhoudelijk
  • Het kind of de jongere onderscheidt zich ruim boven gemiddeld op een van de domeinen kennis, sport, kunst en/of cultuur.
  • Een mentor, leraar, trainer of ander direct betrokkene (niet zijnde de ouders/ verzorgers) herkent en erkent het talent en benoemt het.
  • Een objectief deskundige kan het benoemde talent van het individuele kind bevestigen en kan adviseren wat voor extra inspanningen noodzakelijk zijn om het talent verder te ontwikkelen
Sociaal / financieel
  • Ouders/verzorgers zijn aantoonbaar niet (meer) in staat om de verdere ontwikkeling van het talent van het kind financieel te ondersteunen en er zijn vanuit wet/regelgeving geen middelen om dat wel te doen.
  • Uit de aanvraag moet gemotiveerd blijken dat met de aangevraagde financiële steun een wezenlijk verschil gemaakt wordt bij de ontwikkeling van het talent van het kind danwel dat bepaalde doelen zonder de financiële steun waarschijnlijk niet zullen worden bereikt.
Wijze van aanvraag
  • Ouders/verzorgers zijn aantoonbaar niet (meer) in staat om de verdere ontwikkeling van het talent van het kind financieel te ondersteunen en er zijn vanuit wet/regelgeving geen middelen om dat wel te doen.

  • Uit de aanvraag moet gemotiveerd blijken dat met de aangevraagde financiële steun een wezenlijk verschil gemaakt wordt bij de ontwikkeling van het talent van het kind danwel dat bepaalde doelen zonder de financiële steun waarschijnlijk niet zullen worden bereikt.

Talent aanmelden

Om te kunnen bepalen of een talent in aanmerking komt voor financiële steun, komen we graag met jou in contact. Neem hiervoor telefonisch of via de mail contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Deze talenten gingen je voor