Bestuur

Het bestuur van Stichting Jong Talent Westland bestaat uit vijf personen. De Raad van Advies is samengesteld uit mensen die actief zijn in de Westlandse samenleving. Zij komen eens in de zes maanden bij elkaar om te vergaderen.

Ons bestuur

Frank Poot Voorzitter
Judith Buddingh’- Poot  Secretaris
Edwin van Nieuwkerk Penningmeester
Aad van der Valk  Bestuurslid
Sofie de Backer Bestuurslid Communicatie

Coordinator Stichting Jong Talent Westland

Susan van Schie

Eigenaar Lush Events & Communicatie

Raad van advies

Jos van der Ende

Oud-Voorzitter college van bestuur (WSKO)

Pim van der Hoorn

Directeur Lentiz | Flora College

Ben van der Valk

Fysiotherapeut

Ilona Rozenboom

Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb

Werkwijze

Het bestuur neemt besluiten omtrent de besteding van de middelen van de stichting en bepaalt dus welke activiteiten wel of niet worden geïnitieerd of gesteund. Het bestuur neemt een besluit nadat het een actieplan met begroting heeft ontvangen. Dit actieplan vormt ook de basis voor de (tussentijdse en finale) evaluatie van projecten en acties die de stichting geïnitieerd heeft.

Beloning bestuur

Bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het uitoefenen van een bestuursfunctie) zullen eventueel worden vergoed.